Välkomna till oss

Vi är en arbetsgrupp tillhörande föreningen Attention Kronoberg.  Vårt arbete har i dagens läge bara precis startat, men redan nu kan vi se effekten av vad en gemenskap kan göra. Vi pushar och stöttar varandra. Vi ger tips och råd. Och vi arbetar proaktivt med att förändra samhället och skapa en större förståelse kring hur det är att leva med NPF antingen som anhörig eller med en egen diagnos.

Fokus idag ligger på diskussioner kring hur en resursskola skulle kunna byggas upp och vad det finns för behov.

Gå gärna med i vår grupp och anslut dig till Attention Ljungby.

inlägg

Advertisements

1 thought on “Välkomna till oss

  1. Så! Då har vi en hemsida! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close