En glimt av hur det kan vara att leva med NPF

Ur Smålänningen 6 dec. 2018
”Läraren får plötsligt en insikt i hur dennes elev med adhd måste känna sig när tänket går i baklås och informationen inte når fram vad som skall göras i skolbänken”.

”Tänk att för ett ögonblick förstå. Att veta hur det känns.”
Det skriver en av de anhöriga som är en del av Attention Ljungby.

”Hur tänket hos vissa av våra barn och ungdomar är, de som har NPF såsom ADHD, asperger, autism, dyslexi, dyskalkyli eller ADD. Att bara för en millisekund vara där och förstå det vi försöker förstå. Se värden inifrån en annan infallsvinkel.
Jag vet en föreläsning där deltagarna fick en virkkrok i handen, ett garnnystan och en mycket komplicerad virkbeskrivning. Föreläsaren sade till dem att de hade tio minuter på sig att komma igång och göra såsom det stod. Det var få som kunde fullfölja uppgiften.
De förstod att något skulle de göra men VAD och HUR ?
Föreläsaren säger sedan till dem att det är så här ett barn med adhd många gånger känner sig i skolbänken. Dumförklarad.
Inte kapabel att genomföra uppgiften fast det framgår klart och tydligt vad som skall göras. Då brister det för en av deltagarna. Läraren får plötsligt en insikt i hur dennes elev med adhd måste känna sig när tänket går i baklås och informationen inte når fram vad som skall göras i skolbänken. Fick för en stund befinna sig i samma tänk som sin elev.
Först då kunde läraren få en glimt av hur det är.
Hur det känns.”

Föregående                                                                                                                    Nästa

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close